Crappa lucca

Crappa lucca -

La crappa lucca cumpiglia la morena da basa ed il material da l'aual al portal a Preda ed a Spinas. En il memorial da la construcziun da l'emprim tunnel han ins descrit la morena da basa sco ferma, sitga e nunproblematica. Il material da l'aual era dentant luc e lom.

Lieu

 

 

 

 

Portals dal tunnel

 

 

 

 

 

 

Lunghezza

 

 

 

 

104.5 m morena da basa e 114.5 m material da l'aual sper Spinas / insaquants meters sper Preda

 

 

 

 

 

 

Spezial

 

 

 

 

Suenter circa 60 m davent dal portal a Spinas cuntansch'ins il livel da l'aua da muntogna.

 

 

 

 

 

 

Morena da basa

 

 

 

 

En il rapport istoric han ins descrit ils sediments d'anteriurs glatschers sco stabils e sitgs. Grazia als sondagis d'examinaziun san ins dentant ch'ins pudess fruntar sin material betg stabil e che access d'aua èn pussaivels.

 

 

 

 

 

 

Material da l'aual

 

 

 

 

Il material da l'aual è pauc stabil ed i dat ina tendenza a ruttadiras. Ins sto era quintar qua cun access d'aua. Il material da l'aual po transportar gronds blocs da granit che pon engrevgiar l'applaniment exact da la spunda.

Plattì da l'Allgäu

Plattì da l'Allgäu

Cura ch'ins ha construì il tunnel vegl, han ins caracterisà il plattì da l'Allgäu sco plattì da chaltschina e marna. El è sa mussà sco crap plitost lom, dentant relativamain solid, stabil e nunproblematic en l'emprima mesadad. Davent da la segunda mesadad dal sectur datti però adina dapli access d'aua.

Superar la muntogna

Superar la muntogna

Per pudair tscherner il dretg concept da perfuraziun per la construcziun da tunnels èsi impurtant d'enconuscher las cundiziuns geologicas localas. Per definir exactamain la successiun da las stresas dals differents tips da crap han ins consultà documents istorics da la construcziun da l'emprim tunnel da l'Alvra e fatg examinaziuns preliminaras detagliadas.